SÄTT grunden
för livet

NÄR DITT BARN RÖR PÅ SIG

Barn behöver lära sig att det är roligt att röra på sig för att ges bra förutsättningar för ett hälsosamt liv. Regelbunden fysisk aktivitet är viktig för barns hälsa här och nu men även för att skapa bra vanor och bättre hälsa för resten av livet.

Fysisk aktivitet har otaliga positiva effekter på barns hälsa. Det ökar deras välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, minskar risken för sjukdomar, ger ökat immunförsvar, ger bättre sömn samt minskar risken för övervikt.

Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta barnen röra på sig mera kan vi påverka deras motorik, koncentration och skolprestationer. Motorisk kompetens är viktig för självkänslan och självbilden. En god sådan ger oftare positiva upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse. Positiva erfarenheter stärker självkänslan, som är en grund för lärandet, som i sin tur kan vara är stressreducerande. Barn som har en god förmåga att hantera stress är ofta barn som accepterar sig själv som de är och som har en positiv självbild.

Fysisk aktivitet skapar alltså möjligheter till glädje och positivt socialt samspel utöver att ge bättre fysisk hälsa.

NORRORT KIDS

WE ARE STRONG

MÅLSÄTTNING

Barnen ska vilja komma till oss och träna av egen vilja, utan påtryckningar.

ANMÄLAN

Görs via formulär nedan eller till info@crossfitnorrort.se och är bindande.

PRIS

2 000 kr per termin

KRAV

Vi visar varandra respekt , kommer i tid samt använder vårdat språk.

TIDER

Lör 11.30 – 12.30 (6 – 9 år)
Lör 12.30 – 13.30 (10 – 13 år)

UTRUSTNING

Vattenflaska samt kläder för utom- och inomhusbruk.

Målet är att bygga styrka och kondition samtidigt som vi försöker bibehålla den rörlighet vi fötts med. Det är betydligt lättare att bibehålla det som redan finns där än att försöka komma tillbaka efter 30 år vid ett skrivbord eller fysiskt krävande jobb med förslitningsskador så därför ser vi att det är viktigt att få barnen att tycka om rörelse, tycka om att låta kroppen utföra moment som sträcker ut, böjer, stärker och utmanar för att på så sätt bygga både en fysiskt men även psykiskt stark bas som ska ge en bra plattform för alla deras år framåt.

På kids-passen får barnen dels jobba med sin rörlighet men även lära sig kroppskontroll, ta direktiv från annan vuxen än föräldrarna och framförallt lära sig vikten av samarbete, tillhörighet och lagkänsla. Ingen är bäst på allt men alla är bra på mycket och det tycker jag är viktigt att man ska få lära sig. Det jobbas dessutom lika hårt med på kidsens träning som på de vuxnas.

Norrort Kids är träning för barn från sex år till och med det år de fyller tretton. Du som förälder behöver inte träna hos oss för att ditt barn ska kunna anmäla sig men självklart vore det väl roligt om ni kunde prata om träningen hemma vid köksbordet och jämföra vad för roligt ni fått testa på på era olika träningstillfällen. Så varför inte testa på du också?!

Barnen tränas för att öka sin General Physical Prepeardness (GPP), vilket betyder att de kommer att få lära sig nya rörelser samt leka och arbeta med sina kompisar. Träningarna kommer vara konstant varierande likt de vuxna atleternas träning. Det finns såklart en viss skillnad mellan de olika åldersgrupperna då jag i den äldre har ett större fokus på att förbereda och lära ut övningar liknande det som körs på vuxenpassen, dock med en viss skalning och anpassning efter kroppens utvecklingsnivå hos ett barn/tonåring.

Hälsningar, Coach Dylan Wiech

AnmÄLAN TILL NORRORT KIDS
ANMÄLAN TILL NORRORT KIDS
PÄRONEN KAN OCKSÅ

Det är lättare att bibehålla än att försöka återfå något vi under lång tid påverkat negativt genom stillasittande kontorsarbete eller liknande. Du som förälder kanske har tänkt att loppet skulle vara kört men ICKE, kört är det aldrig.

Ni föräldrar är inte välkomna tiden kidsen kör MEN ni är varmt välkomna att stärkas, utmanas och kanske rent av plågas lite så att även ni bli fysiskt och psykiskt starkare – för er skull men även för era barn och framtida barnbarns.

De två första tillfällena är gratis så det är bara att boka in sig direkt och se vad the fuzz is all about. Vill du inte gå själv kan du ju alltid lura med någon av dina barns kompisars förälder.

VÄLKOMMEN

Kuskvägen 2
vid Häggviks handelsplats i Sollentuna

För besök kolla vårt schema. Du är varmt välkommen förbi de tider det är gruppklasser.
Övriga tider nås vi enkelt på telefon.

© CrossFit Norrort | Hemsida av DesignAd Stockholm